JU Centar za podršku djeci i porodici – Bijelo Polje

podrsk

Osnivanje Centra za podršku djeci i porodici je bio strateški cilj u oblasti sektora socijalne zaštite  LPA za djecu u Bijelom Polju. Centar je osnovan od strane Opštine Bijelo Polje uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde i UNICEF.

JU Centar za podršku djeci i porodici otvoren je 01.08.2008. godine i  predstavlja prvi javni servis u Crnoj Gori za sveobuhvatnu zaštitu i prihvat djece koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja i drugih oblika nasilja, za djecu koja nemaju adekvatnu brigu od strane porodice i  društva, djecu koja su iz bilo kojih razloga dovedena u razne oblike neprihvatljivog ponašanja ili su u sukobu sa zakonom.

 

Usluge:

Centar u skladu sa svojim djelatnostima pruža dvije vrste usluga:

  • Sveobuhvatna zaštita i prihvat djece koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i njihove nenasilne roditelje
  • Programe za pomoć i zaštitu djece koja su u riziku

Program rada Centra namijenjen je kriznim situacijama kada nije moguće na bezbjedan način pružiti kombinaciju neophodnih programa u roditeljskoj ili hraniteljskoj porodici, hitnim intervencijama, pomoći i podrška djeci i porodici.

 

Saradnici:

Opština Bijelo Polje, Centar za socijalni rad,  Područna jedinica policije Bijelo Polje, druge NVO, mediji, zdravstvene ustanove, Centar za kulturu, prosvjetne ustanove itd.

Kontakti pružaoca socijalnih usluga: