NVO “Preporod” – Nikšić

preporod

Informacije o organizaciji:  „Preporod“ je nevladina organizacija osnovana 26. juna 2006. godine, sa sjedištem u Nikšiću. Osnivanje ove NVO uslijedilo je kao posledica postojanja i svakodnevnog pogoršavanja jednog od najvećih problema modernog društva, zloupotrebe droga. Kroz pionirski, inovativan i jedinstven pristup u tretiranju ove problematike, NVO „Preporod“ je prva organizacija u zemlji koja sistemski radi proces motivacije za prihvatanje tretmana kod zavisnika/ca, kao jednog od najbitnijih procesa u cjelokupnom liječenju, a poprilično nevidljiv dio. Generalno, Preporod na problem zloupotebe droga utiče sa tri strane, i to:

Direktna pomoć zavisnicima i njihovim porodicama - Primarno se usredsređujemo na motivisanje i odobrovoljavanje zavisnika da prihvate dugotrajne stacionarne tretmane u terapijskim zajednicama i komunama u regionu i šire. U tom smislu, po završenom uspješnom procesu motivacije upućujemo ih na komune koje različitim programima pristupaju rješavanju problema. Takođe pratimo njihov tok rehabilitacije čestim kontaktima sa njihovim mentorima, porodicama i redovnim posjetama samim ustanovama.

Resocijalizacija i reintegracija u društvo rehabilitovanih zavisnika/ca – Po završenoj stacionarnoj rehabilitaciji bavimo se prihvatom ljudi po završetku programa liječenja ili izdržavanja zatvorskih kazni i vraćanju u svoje sredine. Kroz razne programe izdvajamo, iskustveno i stručno, individualno i grupno savjetovanje, obezbjeđivanje kurseva informatičkog i jezičkog opismenjavanja…

Primarna prevencija, informisanje i edukacija – Kada je u pitanju primarna prevencija, informisanje i edukacija, sa ciljem podizanja svijesti građana o problemu zavisnosti, kao i o problemima sa kojima se suočavaju osobe koje su izašle iz tog problema, organizujemo niz aktivnosti poput: tribina, seminara, javnih medijskih nastupa, ali i neposredne i direktne komunikacije.

 

Misija organizacije: Misija naše organizacije je pružanje pomoći svim zavisničkim strukturama kao i svim ljudima koji na bilo koji način trpe posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, te podizanje svijesti cjelokupnoj javnosti o problemu bolesti zavisnosti, u svim njenim fazama.

 

Neki od realizovanih projekata:

 

 • „Povezivanje sa srodnim institucijama iz okruženja“- Generalni Sekretarijat Vlade
 •  „Iskorači, pobijedi, ti to možeš“ – BCIF
 •  „Savladaj zavisnost – budi nezavistan“ – Vlada CG, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
 •  „There is a way” – USAID ORT MAP
 •  „Zajedno ka cilju“ – Skupština CG
 •  „Smanjenje štete kod IV korisnika PAS-a“ – UNDP
 •  „Vrati život sebi, porodici, društvu“ – Opština Nikšić
 •  „Staze života“ – Opština Nikšić
 •  „Experience the victory“ – Kancelarija za podršku projektima svjetske banke u CG
 •  „Još korak daj“ – Vlada CG, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2009
 •  „Most“- FAKT i CNF
 •  „Preporod complete“ – Misija OSCE u Crnoj Gori
 •  „Svjetski dana borbe protiv droge, 26.jun.“ – UNODC
 •  „Centar za resocijalizaciju“ – FAKT i CNF
 •  „Zavisnice, zavisnice sa djecom i zavisnici – put u stacionaran tretman“ – jednako pravo na život bez  droga oba pola – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
 •  „Future without drugs and its consequences“ – Američka ambasada Podgorica
 •  „Edukovaniji, zdraviji, bezbjedniji“ – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
 •  „Zavisnost-prošlost, život-budućnost“ –  UNDP, sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

KONTAKT

Gojka Garčevića bb

tel./fax: +382 (0) 40 213 043

besp. tel. lin: 0 800 81400

www.preporod.me

twitter: @NVO Preporod

facebook: nvo.preporod

mob: +382 (0) 67 423 995

e-mail: [email protected]

Kontakti pružaoca socijalnih usluga: